Thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 21/10/2022, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập liên quan đến thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô xe máy, nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, góp phần nâng cao ATGT, Ban ATGT Tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường áp dụng quy định sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã diễn ra họp báo nội dung trên tại Thái Nguyên. Đây là một trong những hợp phần của dự án Hành trang an toàn do Quỹ UPS tài trợ, thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên trong năm 2022.

Họp báo giới thiệu Kế hoạch tăng cường áp dụng quy định sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Ông Trần Hữu Minh, Chánh VP UB ATGT Quốc Gia phát biểu tại họp báo

Ông Nguyễn Quang Vinh, PGD sở GTVT, phó Chủ tịch Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại họp báo
Tính đến thời điểm 2022, Việt Nam có tới 70 triệu mô tô xe máy và 1.8 triệu xe máy điện đã được đăng ký. Trong nhiều năm gần đây mô tô, xe máy, xe đạp điện xe máy điện tại Việt nam vẫn đang gia tăng ở mức 6-7% một năm. Xe máy hiện vẫn đang là phương tiện đi lại phổ biến của phần lớn người dân trong hiện tại và theo đánh giá của nhiều nghiên cứu sẽ tiếp tục là phương tiện đi lại phổ biến trong tương lai gần 5-10 năm tới thậm chí xa hơn. Hiện nay xe máy liên quan tới 70% số vụ TNGT tại Việt Nam. Thực tế này đặt ra những đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện nâng cao ATGT cho người đi xe máy, trong đó có việc thực thi tốt chính sách bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô xe máy.

Theo kết quả một nghiên cứu về chất lượng mũ bảo hiểm do Quỹ AIP phối hợp cùng Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên cho thấy 89,5% số mũ bảo hiểm được khảo sát không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Chỉ có 10,5% số mũ được khảo sát đạt tiêu chuẩn đối với thử nghiệm va đập. Điều đáng chú ý, có 25,7% số mũ được chọn khảo sát là mũ “lưỡi trai”, loại mũ này không có lớp xốp bảo vệ phần đầu của người sử dụng nên không được xem là mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn QCVN2: 2008/BKHCN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy). Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, đội mũ bảo hiểm chất lượng tốt có thể làm giảm 69% chấn thương sọ não và giảm 42% khả năng tử vong đối với người ngồi trên mô tô xe máy khi có va chạm giao thông. Những người không đội mũ bảo hiểm sẽ có rủi ro gặp chấn thương nặng và tử vong cao gấp 3 lần so với người có đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. WHO khuyến cáo tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nên có các tiêu chuẩn quy chuẩn phù hợp với năng lực của nhà sản xuất, chi phí và điều kiện khí hậu.

Đại biểu tham gia họp báo chụp ảnh tập thể

Mặc dù Việt Nam được coi là một quốc gia thành công trong thực thi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên mô tô xe máy với việc duy trì tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm khá cao trên cả nước từ nhiều năm nay nhưng vấn nạn “mũ bảo hiểm kém chất lượng” là một trong những hạn chế lớn nhất trong việc thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam, như đã nêu trong Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện “tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước”.

Kế hoạch nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm một số hoạt động chính sau:

Hoạt động 1. Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu hội thảo nhằm tuyên truyền phổ biến một số quy định mới về mũ bảo hiểm theo Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; rà soát các quy định hiện hành và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động 2. Tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Theo số liệu thống kê hiện nay của các cơ quan chức năng, tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chiếm tới 8% tổng số TNGT trong tổng số TNGT có 70% TNGT liên quan tới xe mô tô xe máy. Bởi vậy việc sử dụng mũ bảo hiểm đối với thanh thiếu niên khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết nhằm nâng cao ATGT cho nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương.

Mục tiêu hoạt động nhằm tuyên truyền trực tiếp cho thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về sự cần thiết, tác dụng lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cách đội mũ đúng cách, cách phân biệt và lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô xe máy, xe mô tô, xe đạp điện xe máy điện. Trên cơ sở tuyên truyền tiến hành thực hiện ký cam kết, với quy mô 50.000 chữ ký dạng điện tử (digital) hoặc ký trực tiếp về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022.

Hoạt động 3. Tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện thông qua một số hoạt động:

1) Kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng mũ bảo hiểm tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh để đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm đang lưu hành trên thị trường

2) Kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tại một số vị trí chốt kiểm soát giao thông về mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn.

3) Tuyên truyền về các hoạt động của kế hoạch để nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô xe máy.

Các hoạt động của kế hoạch sẽ được tổng kết đánh giá, làm cơ sở cho việc kiến nghị các giải pháp hiệu quả nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên phạm vi toàn quốc.

Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP)

Quỹ AIP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu phòng ngừa tai nạn và thương vong đường bộ tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Quỹ AIP đã triển khai hiệu quả các chương trình và dự án về an toàn đường bộ tại các quốc gia ở châu Á và châu Phi trong hơn 20 năm qua.

https://www.aip-foundation.org/ hoặc Twitter @AIPFoundation.
BTV/
CEO Việt
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: doanhnhanvadoisong@gmail.com

* Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp
Giấy phép ICP số 35/GP-STTTT do Sở TTTT cấp ngày 15/8/2017
Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà báo Long Trần
Ghi rõ nguồn: doanhnhandoisong.vn khi lấy thông tin từ trang này

* Bản quyền thuộc HL Media
Văn phòng: 232/1/10 Bình Lợi, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38055303 - Hotline: 0934048895
Email: doanhnhanvadoisong@gmail.com