Tag: Tag ứng-dụng-nộp-hồ-sơ-yêu-cầu-bảo-hiểm-nâng-cấp

Sun Life Việt Nam ra mắt /savant/ - Ứng dụng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nâng cấp trải nghiệm của khách hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) vừa chính thức ra mắt ứng dụng /savant/ dành cho các Tư vấn tài chính (TVTC), cùng lúc sẽ mang đến trải nghiệm dễ dàng hơn cho Khách hàng trong việc nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH). /savant/ giúp đẩy nhanh quá trình nhập HSYCBH, cho phép TVTC nhận kết quả thẩm định sơ bộ ban đầu một cách chủ động, từ đó xử lý chính xác hồ sơ và rút ngắn thời gian phát hành hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng.
ĐỒNG HÀNH